از مطالب ماهنامه(سرواژه های لاتین)

ما در زندگی روزمره بارها و بارها از کلماتی استفاده میکنیم که بصورت مخفف نوشته شده اند کلماتی مث sms-bbc-lcdکه همه این کلمات از سرواژه کلماتی گرفته شده اند که در کل به یک جمله منتهی میشوند. بعضی آنهایی را که برایم جالب بود برایتان جمع آوری کردم.امیدوارم خوشتون بیاد:
SMS:short message service(سرویس پیام کوتاه)
BBC:britsh brodcast corporation(شرکت پخش تلویزیونی بریتانیایی)
national basketball-association:NBA(انجمن بسکتبال ملی)
federation  international de futball   association: FIFA(فدراسیون جهانی فوتبال)
FIBA:federation  internationalde de basketball association(فدراسیون جهانی بسکتبال)
LNB:low noise block(انسداد سرو صدای خفیف)
PDF:portable document format(قالب مدارک قابل حمل)
DVD:digital   vesatile disk(دیسک روان دیجیتال)
CD:compact disk(دیسک فشرده)
WC:water closet(مخزن مخفی آب)
WWE:world wrestling entertainment(کشتی گیری سرگرمی جهانی)
MCI:microwave communications inc(ارتباط ریز موجهای الکترومغناطیسی)
LCD:liquid crystal disply(صفحه نمایش کریستال مایع)
LED:light emiting diode(دیود ساطع نور)
CCU:coronary care unit(واحد مواظبت از انشداد خون)
MDF:medium densify fiberboard(ورقه فیبر با چگالی متوسط)
ساواک:سازمان اطلاعات و امنیت کشور
هما :هواپیمای ملی ایران
HTML:hyper text mark up language(زبانی با افزایش گنجایش نوشته ها)
CNN: cable news network(شبکه تلگراف کردن اخبار)

 

/ 0 نظر / 16 بازدید